خانه احکام مرتبط فروعات خمس مطابق فتوای آیت الله العظمی مکارم
فروعات خمس مطابق فتوای آیت الله العظمی مکارم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط حاج محمدمهدی   
دوشنبه, 25 فروردین 1393 ساعت 20:37

1- نحوه ی محاسبه سال خمسی (قهری یا تعیینی)

قهری  است  ولی می تواند جلو بیندازد

 

2- آیا تغییر شغل، سال اصلی یا قهری تغییر می کند؟ (اگر سال نداشته، سال قهری او مطابق شغل جدید است؟)

تغییر نمی کند و چنانچه زمان آن را به یاد دارد به همان عمل می کند و اگر به یاد ندارد بعد از یازده ماه از وقتی که اولین حقوق را گرفته صبر کند تا یقین کند سال گذشته و خمس  بدهد."منبع مسوول علمی!!"

 

3- خمس به ذمه تعلق می گیرد یا به عین؟

به عین تعلق می گیرد.

 

4- طواف با لباس خمس نداده چگونه است؟

اشکال دارد

 

 

5- قربانی با پول خمس نداده چگونه است؟

اشکال دارد.

 

6- آیا می شود خمس بعض اموال (لباس طواف، پول عمره) را بدهد؟

پیام کوتاه:شخصى كه حساب خمسى ندارد هرگاه بخواهد به حج مشرّف شود بايد به اموال خود رسيدگى كند. چنانچه تاريخ اوّلين درآمدش را بداند، آنچه از اموال و دارايى‌ها كه بر مبناى اوّلين در آمد، سال بر آن گذشته خمس دارد، و اگر تاريخ اوّلين درآمد را نداند، آنچه در طول سال نزد او بوده خمس دارد، و آنچه مشكوك است خمس ندارد، و تخميس لباس احرام كفايت نمى‌كند، بلكه بايد تمام هزينه حج يا عمره تخميس گردد. و بسيار بجاست كه حجاج محترم از اين فرصت الهى استفاده كرده و آنها كه تا كنون تمام اموالشان را تخميس نكرده‌اند خمس آن را بپردازند تا هم به وظيفه واجب خويش عمل كنند و هم مشمول بركات الهى شوند

 

7- آیا اجازه از یک مجتهد برای دستگردان و امهال کافی است یا نه؟ (موقع پرداخت به مجتهد خودش می دهد)

در غیر از موارد حج  چنانچه مشکل دارد به ذمه بگیرد و بعد بدهد  و اجازه امهال لازم نیست و در موارد حج لا اقل خمس لباس و سپرده حج را بپردازند.

 

8- آیا اجازه از یک مجتهد، برای مصالحه هم کافی است؟ (مصالحه بر طبق نظر مجتهد فردمکلف انجام می شود)

احتیاط واجب باید با مرجع خود مصالحه کند.

 

9- هدیه و جایزه اگر از مخارج سال زیاد بیاید

کثیر: چنانچه هديه تا پايان سال خمسى مورد استفاده قرار نگيرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.

 

10- سرمایه کار

مسأله 1510-

 

11- حداقل سرمایه مورد نیاز که با دادن خمس آن نتواند موونه خود را تامین کند

 

مسأله 1510- سرمایه خمس دارد، مگر سرمایه ای که اگر خمس آن را هرچند به صورت تدریجی بدهد با بقیّة آن، زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی شود. بنابراین، اگر با پرداخت خمس آن، لطمه‏اى به كار او نمى‏خورد، بايد خمس آن را بدهد، خواه اين سرمايه سرماية تجارت باشد يا زمين و آب و ملك براى زراعت، يا ابزار كار.

 

12- جهیزیه دختر (در ملک پدر)

(مسأله 1500- در ميان بسيارى از خانواده‏ها معمول است كه جهيزيّة دختران را تدريجاً تهيّه مى‏كنند، چنانچه سال بر آن جهيزيّه بگذرد خمس آن واجب است؛ ولى در مناطقى كه اگر جهيزيّه را قبلًا تهيّه نكنند عيب محسوب می شود و يا اين كه تهيّه آن جز به صورت تدريجى مشكل است، خمس ندارد.

 

13- جهیزیه دختر (در ملک دختر قبل از ازدواج)

کثیر :در مواردى كه تهيّه جهيزيّه معمول و مورد نياز است (مثلا دختر در آستانه ازدواج است، يا تهيّه آن جز به صورت تدريجى ميسّر نيست) خمس ندارد. در غير اين صورت، خمس آن واجب است. ولى چنانچه براى پرداخت خمس در زحمت باشید مجاز هستید خمس آن را به ذمّه بگيريد و هر زمان توانستید بپردازيد.

 

14- پو ل جهیزیه (در ملک پدر)

کثیر: در مواردى كه تهيّه جهيزيّه معمول و مورد نياز است (مثلا دختر در آستانه ازدواج است، يا تهيّه آن جز به صورت تدريجى ميسّر نيست) خمس ندارد. در غير اين صورت، خمس آن واجب است. ولى چنانچه براى پرداخت خمس در زحمت باشید مجاز هستید خمس آن را به ذمّه بگيريد و هر زمان توانستید بپردازيد.

 

15- پس انداز جهت ازدواج

کثیر:چنانچه سال خمسى بر آن بگذرد بايد خمس آن پرداخت گردد، ولى در صورتى كه براى پرداخت خمس در زحمت باشید، مجاز هستید خمس آن را به ذمّه بگيرید و هر زمان توانستيد بپردازيد.

 

16- پس انداز جهت مسکن

کثیر:پس انداز مسکن ازدواج اتومبیل : چنانچه سال خمسى بر آن بگذرد بايد خمس آن پرداخت گردد، ولى در صورتى كه براى پرداخت خمس در زحمت باشید، مجاز هستید خمس آن را به ذمّه بگيرید و هر زمان توانستيد بپردازيد.

 

17- پولی که بابت رهن خانه داده

کثیر: پول رهن منزل تا زمانى كه در رهن است خمس ندارد، ولى هر گاه از رهن آزاد شود و ديگر براى آن جهت مورد نياز نباشد، و تا پايان سال خمسى هزينه نگردد خمس به آن تعلق مى گيرد.

 

18- اثاثیه منزل و وسایلی که رفع نیاز شده (از ربح بین سال تهیه شده بوده)

خمس ندارد ولی اگر وسایلی جایگزین شود احتیاط واجب خمس دارد.

 

19- مهریه زن

خمس ندارد.

 

20- باقیمانده آذوقه در خانه

کثیر: چنانچه مقدار باقیمانده، ارزش مالی داشته باشد(این مقدار را در بازار می خرند) و سال خمسی بر آن بگذرد خمس دارد. در غیر اینصورت، پرداخت خمس آن واجب نیست اما احتیاط آن است که خمس آن را نیز بدهد.

 

21- پولی که قرض گرفته و سر سال در دست اوست و هنوز قسط آن را نداده

کثیر: وام خمس ندارد مگر آن مقدار از وام كه اقساط آن پرداخت شده و معادل آن تا پايان سال خمسى موجود باشد.

 

22- افزایش اموال غیر سرمایه ای مثل ارث و مالی که خمس ندارد و مالی که خمسش را داده در سر سال و یا هنگام فروش آن.

به منافع آن خمس تعلق می گیرد.

 

23- حقوق بازنشستگی

کثیر: چنانچه چيزى از آن تا پايان سال خمسى كه آنرا گرفته باقی بماند خمس دارد.

 

24- حقوق مستمری بگیران

کثیر:چنانچه چيزى از آن تا پايان سال خمسى كه آنرا گرفته باقی بماند خمس دارد.

 

25- حقوق بنیاد شهید

استفتائات سایت: بنابر احتیاط لازم در سر سال خمس زیادى را بدهند.

 

26- باز خرید

مسأله 1524- حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى‏شود جزء درآمد همان سال محسوب مى‏گردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.

 

27- ارث میت (ما ترک میت) اگر خمس بدهکار باشد

مسأله 1476- هيچ‏گونه تفاوتى ميان كسب‏ها و درآمدهاى كسب نيست، ولى اگر انسان چيزى را به عنوان وام از ديگرى بگيرد خمس ندارد. همچنين اموالى كه به عنوان ارث به او مى‏رسد مشمول خمس نيست، مگر اين‏كه بداند شخص ميّت خمس آن را نداده، یا به خاطر ساير اموالش بدهكار خمس است. و اگر مال ارث ترقی قیمت پیدا کند و سال خمسی بر آن بگذرد مقدار تفاوت آن خمس دارد.

 

28- سپرده حج و عمره

کثیر:چنانچه فرد در زمانی که سال خمسی داشته، بین سال خمسی برای حج یا عمره هزینه نموده است نه اصل پول و نه سود آن خمس ندارد.

کثیر:اگر زمان اولین دریافت حقوق را بیاد دارد، سال خمسی بر اساس زمان دریافت اولین حقوق، روشن می شود و اگر بر مبالغی که هزینه شده است سال خمسی بگذرد به اصل و سود آن خمس تعلق می گیرد.

کثیر:اگر زمان دریافت اولین حقوق را بیاد ندارد و از درآمد یازده ماه منتهی به ثبت نام، هزینه کرده است (یعنی دوازده ماه تمام از زمان دریافت حقوق نگذشته باشد) به اصل و سود آن خمس تعلق نمی گیرد و اگر از ذخیره قبل از آن بوده باشد ، اصل و سود آن خمس دارد.

 

29- سود سپرده حج و عمره

چنانچه فرد در زمانی که سال خمسی داشته، بین سال خمسی برای حج یا عمره هزینه نموده است نه اصل پول و نه سود آن خمس ندارد.

اشخاصی که سال خمسی ندارند و دارای سرمایه ای هستند که خمس آن را نپرداخته اند؛ باید خمس پولی را که برای حج یا عمره هزینه کرده اند و خمس سود آن را بپردازند.

 

30- کفن و قبر

مسأله 1501- كسانى كه قبر يا کفن از قبل براى خود تهيّه مى‏كنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.

 
جوملا نرم افزار آزاد تحت مجوز GNU/GPL نسخه 2.0
جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط
 

اوقات شرعی